Ang Masaganang Gulayan

Ang Masaganang Gulayan kung saan tampok ang mga aning    produkto ng ating mga magsasaka ng Camiling, Tarlac. Isa ito sa mga proyekto ng NIA Region 3 na nagpapalawig sa panawagan ng Administrasyon ng National Irrigation Administration ay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa food sufficiency.

Bisitahin po natin ang NIA-IA Trading Post na ito at suportahan ang ating mga magsasaka.

#NIAparasabayan

#TuloyAngDaloyNIA

#NIA