MAHALAGANG PABATID

Bilang paghahanda o preemptive measure sa pagpasok ng Typhoon Maymay, ang Sluice Gate No. 3 ay binuksan. Nananatili naman pong sarado ang lahat ng Rubber Gates ng Bustos Dam. Mag-iingat po tayo at maging handa sa paparating na bagyo. Sumubaybay po sa ating Facebook Page para sa mga updates. #NIAparasabayan  #TuloyAngDaloyNIA  #NIA